Is het jongerenlagerhuis wel
van en voor jongeren? 
Lees over de ervaringen en reageer!