- De redactie zelf bepaalt hoe 
  de digitale krant er uit ziet.

- De rubrieken kiezen jullie 
  zelf: muziek, internet,
  school en alles wat jullie
  nog meer bedenken. 

- Die webkrant heeft jullie 
  eigen naam (en url).

-Bezoekers worden makkelijk 
  verslaggever door nieuws,
  reacties of digitale kopij
  aan te leveren.

- Met gemak vernieuwt de
  redactie elke dag de krant.

- De webkrant is geen site-
  bouw les maar gaat over
  journalistiek.

- Het maakt niet uit hoe groot
  de school of redactie is om 
  mee te doen.